CTB เครื่องพิมพ์วันที่ วันผลิต วันล่วงเวลา ให้กับโรงงาน

CTB เครื่องพิมพ์วันที่ วันผลิต วันล่วงเวลา เป็นเครื่องพิมพ์ออโตเมติก สามารถพิมพ์ได้ 40-50ใบ/นาที ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ใช้พนักงานแค่1คนก็พิมพ์ได้ โรงงานใหญ่อย่างซีพีก็ใช้ของเราประมาณ20เครื่อง ราคากันเองต่อรองได้ สนใจโทรติดต่อ คุณพรสุรีย์ 087-0058738
เรายินดีส่งเมลให้คณดูก่อนเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น

·  · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มโรงงานของคุณ