โรงงานผู้ผลิตใยสังเคราะห์

จำหน่ายใยสังเคราะห์

โรงงานผู้ผลิตใยสังเคราะห์

เราเป็นโรงงานผู้ผลิต เส้นใยสังเคราะห์รีไซเคิล ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตมากว่า 10ปี ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของประเทศไทยที่มีความต้องการสูงและมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอ ในปี 2010 ได้ตัดสินใจมาเปิดโรงงานแห่งใหม่ในนิคมฯอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บนเนื้อที่กว่า 27 ไร่ มีกำลังการผลิตวันละกว่า 70 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์รีไซเคิลที่ทันสมัยที่สุดใน

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะใช้วัตถุดิบจากเศษ PET ต่างๆ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดเครื่องสำอาง ขวดบรรจุภัณฑ์ ถาดใส่อาหาร ฯลฯ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาผลิตเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งกระบวนการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ออกมาโดยมีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปั่นด้าย, อุตสาหกรรมผลิตหมอน ผ้าห่ม ที่นอน, อุตสาหกรรมผลิตพรม, อุตสาหกรรมผลิตตุ๊กตา,อุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบรถยนต์, อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์,อุตสาหกรรมอัดแผ่นเส้นใยโพลีเอสเตอร์, อุตสาหกรรมผลิตแผ่นกรองโพลีเอสเตอร์ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาญชัย สิรโชควัฒนกุล
Mobile: 0816179036
Email: yidafiber@gmail.com

·  · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มโรงงานของคุณ