โรงงานผลิตไคติน ไคโตซาน

โรงงานผลิตไคติน-ไคโตซาน

โรงงานผลิตไคติน-ไคโตซาน

บริษัท เอส.วาย.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าไคติน-ไคโตซานเจ้าแรกในเมืองไทย สินค้ามีมาตรฐานเพราะเราผลิตให้กับบริษัทใหญ่ๆหลายแห่ง ตลอดจนส่งสินค้าออกไปจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น ลาว พม่า

เราสามารถรับผลิตไคติน-ไคโตซาน ได้ตามออเดอร์ทีุ่คุณต้องการ (ราคาไม่แพงอย่างที่คิด โทรปรึกษาก่อนได้)

  • สอบถามสินค้าราคาโรงงานได้ที่ บริษัท เอส.วาย.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • ที่ตั้ง 35/35 ม.4 ถ.โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  • คุณใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 086-342-3760
  • อีเมล์ boss012@hotmail.com
  • เว็บไซต์ sykchitosan.com

·  · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตสินค้าการเกษตร

เพิ่มโรงงานของคุณ