โรงงานผลิตเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทั้งเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด โดยเป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กเส้นด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท จากประเทศอิตาลี และยังผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนอกจากนี้แล้วทางบริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด เป็นโรงงานผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีอีกด้วย

โรงงานผลิตเหล็กเส้น

โรงงานผลิตเหล็กเส้น

โรงงานสามารถผลิตเหล็กเส้นตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 52 มิลลิเมตร มีชั้นคุณภาพต่างๆ ให้เลือกใช้หลายชนิด เช่น เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24 , เหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30 , เหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40 , เหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD50 เป็นต้น และในแต่ละปีทางโรงงานมีกำลังการผลิตเหล็กเส้นรวมทั้งหมดประมาณ 500,000 ตัน และยังมีกำลังในการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีแบบต่อเนื่องได้ถึง 160,000 ตัน

เดิมที บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด ใช้ชื่อ บริษัท บีเอสไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนมาเรื่อยๆจนขณะนี้มีทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท

  • สอบถามราคาเหล็กเส้นจากโรงงานที่ บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด
  • ที่ตั้ง 269 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
  • โทร 044-291888-99 แฟกซ์. 044-39-5133 , 044-395126
  • อีเมล์ salesstb@treemit.co.th
  • เว็บไซต์ www.ratchasimasteel.co.th

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง

เพิ่มโรงงานของคุณ