โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกPP, HDPE

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

โรงงานไทยวิชั่นพลาสติก ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เปิดดำเนินการเพื่อรับหลอมเม็ดพลาสติก รับผลิตเม็ดพลาสติก และจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในกลุ่มพลาติก PP, HDPE โดยเน้นความขาว สะอาด ของผลิตภัณฑ์ และยังเน้นการบรรจุพลาสติกให้ได้มาตรฐานทุกแพค โดยกลุ่มลูกค้าหลักๆ คือ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจการประมง กลุ่มผู้ผลิตเชือก กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เป็นต้น และนอกจากนี้ทางโรงงานยังรับซื้อขายเม็ดและเกล็ดพลาสติกอีกด้วย

  • โรงงานไทยวิชั่น พลาสติก
  • ที่อยู่ 50/14 หมู่ที่ 15 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  • ติดต่อ คุณวิบูลย์ ตระกูลกิจเจริญ โทร 081-3740545 แฟกซ์ 02-8991226
  • อีเมล์ wiboon_tra@live.com
  • เว็บไซต์ www.tvpplastic.com

·  · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตโฟม พลาสติก

เพิ่มโรงงานของคุณ