โรงงานผลิตเครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ

บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายทั้งส่งและปลีกในสินค้าประเภทเครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดเหล็กและอะลูมิเนียม เครื่องใช้ในสำนักงาน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์ศิลป์ อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ โดยทางโรงงานยังได้รับการส่งเสริมจาก BOI และผ่านมาตรฐาน ISO9001:2000

โรงงานผลิตเครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ

โรงงานผลิตเครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ

บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด ได้เปิดดำเนินการในธุรกิจเครื่องเขียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 โดยบริษัทได้มีการขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้เปิดสาขาขึ้นบริเวณวงเวียนโอเดียน บนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร และเปิดอีกสาขาที่ซ.รองเมือง2 บนอาคาร 5 ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดินอีก 2 ชั้น

นโยบายหลักของบริษัท คือการบริหารคนในองค์กร โดยมีการอบรมและพัฒนาให้บุคลากรภายในโรงงานได้มีความรู้ ทักษะ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐอย่างถูกต้องและยุติธรรม

  • สอบถามเครื่องเขียนราคาโรงงาน ติดต่อ บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด
  • โทร 02-2162888 แฟกซ์ 02-2165489
  • ที่ตั้ง เลขที่ 2 ซอยรองเมือง2 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ 10330
  • อีเมล์ yongcharoen@hotmail.com
  • เว็บไซต์ www.yongcharoen.com

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตเครื่องเีขียน อุปกรณ์การเรียน

เพิ่มโรงงานของคุณ