โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐคอนกรีตบล๊อก

โรงงานผลิตอิฐมอญ

โรงงานผลิตอิฐมอญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงอิฐยิ่งเจริญ เป็นโรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐคอนกรีตบล๊อก บล๊อกปูถนน มีอิฐให้เลือกสั่งซื้อมากมาย ทั้งอิฐมอญแบบมอก.และแบบธรรมดา เช่น อิฐมอญชนิดตัน , อิฐมอญชนิดรู , อิฐมอญรูก้อนใหญ่ 2 รู , บล๊อกช่องลมกันฝน , อิฐช่องลมลายต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการเปิดดำเนินกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงอิฐยิ่งเจริญ

  • ปี พ.ศ.2533 สร้างโรงงานผลิตสินค้าโดยเป็นกิจการแบบเจ้าของคนเดียว
  • ปี พ.ศ 2543 เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ปี พ.ศ 2544 ได้รับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรมในตัวสินค้าจากสำนักมาตรฐานอุตสากรรม 1 ผลิตภัณฑ์
  • ปี พ.ศ 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 ผลิตภัณฑ์
  • ปี พ.ศ 2548 ขยายกำลังการผลิต โดยการเพิ่มเครื่องจักร 1 เครื่อง และคลังสินค้า 1 คลัง

โรงงานอิฐยิ่งเจริญ เป็นโรงงานผลิตอิฐมอญที่มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี มีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่สามารถรับแรงอัด และการดูดกลืนน้ำ จนได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เน้นการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีรถจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ10 ล้อ ซื่งสามารถจัดส่งสินค้าได้ถึงวันละ 10 คัน

  • สอบถามอิฐมอญจากโรงงานผลิต ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงอิฐยิ่งเจริญ
  • ที่อยู่ 27/5 หมู่ 2 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
  • โทร 086-9951411 , 036-815041-2 , 036-544433 แฟกซ์ 036-81-5042-3
  • อีเมล์ wiboon1978@hotmail.com
  • เว็บไซต์ www.rongit.com

·  · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง

เพิ่มโรงงานของคุณ