โรงงานผลิตสายไฟฟ้า

บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตสายไฟฟ้าและยังผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมสายไฟฟ้ารายแรกของประเทศไทย สินค้ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตที่ดีเยี่ยม เพราะมีการพัฒนามาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยการค้นคว้า พัฒนา และ นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศ เพื่อใช้พัฒนาการผลิตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สินค้าของทางบริษัทเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมานานกว่า 40 ปี อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าและหน่วยราชการต่างๆให้ทันสมัย มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศไทย

โรงงานผลิตสายไฟฟ้า

โรงงานผลิตสายไฟฟ้า

สินค้าหลักๆที่บริษัทเป็นผู้ผลิตมีดังนี้

 • สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียม
 • สายไฟฟ้ากำลังและสายควบคุมระบบแรงดันต่ำ
 • สายไฟฟ้ากำลังระบบแรงดันสูง
 • สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม
 • สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC
 • โพลีไวนิลคลอไรด์เทปสำหรับงานไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์
 • สายโทรศัพท์และสายโทรคมนาคม

บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2538 และยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 อีกทั้งยังได้ใบรับรองที่ได้รับจากสถาบันต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

 • บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังกวัดกรุงเทพมหานคร โทร 02-6532550
 • ที่ตั้งโรงงาน 283 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสุมทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02-4630058
 • ฝ่ายขาย โทร 02-4630058 ต่อ 313 แฟกซ์ 02-4636364 , 02-4636355
 • อีเมล์ tyeads@yazaki.co.th
 • เว็บไซต์ www.thaiyazaki-electricwire.co.th

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง

เพิ่มโรงงานของคุณ