โรงงานผลิตพัดลมไอน้ำ

โรงงานผลิตพัดลมไอน้ำ

โรงงานผลิตพัดลมไอน้ำ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผลิตที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีการทำความเย็นภายนอกอาคาร บริเวณที่ไม่สามารถติดตั้งแอร์ได้ โดยผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายภายใต้แบรนด์ MASTERKOOL สินค้าของโรงงานมีทั้ง พัดลมไอน้ำ , ไอน้ำไม่มีพัดลม , พัดลมเย็นไม่มีไอน้ำ และพัดลมระบายอากาศ และนอกจากจำหน่ายแล้วยังมีบริการให้เช่าพัดลมไอน้ำแบบชั่วคราวด้วย พร้อมบริการติดตั้ง ออกแบบระบบทำความเย็นนอกอาคาร
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้

  • พ.ศ.2547 : ตราสินค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก
  • พ.ศ.2548 : NIA Award จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • พ.ศ.2549 : รางวัลชมเชย SMEs National Award 2006 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)
  • พ.ศ.2551 : รางวัล PM Award สาขาผู้ส่งออกดีเด่น (THAI OWNED BRAND 2008) จากกระทรวงพาณิชย์

โรงงานยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 9001 – 2000 และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ม.อ.ก. จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป เครื่องหมาย CE จากประเทศเยอรมัน

  • สอบถามพัดลมไอน้ำราคาโรงงานได้ที่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-9538800 เบอร์แฟกซ์ 02-5898586
  • ที่ตั้ง 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
  • อีเมล์ info@masterkool.com
  • เว็บไซต์ www.masterkool.com

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพิ่มโรงงานของคุณ