โรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ

โรงงานผลิตปุ๋ย

โรงงานผลิตปุ๋ย

โรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้บำรุงดินและเป็นอาหารเสริมสำหรับต้นไม้ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างดี เพราะส่วนผสมของปุ๋ยได้มาจากแร่ธาตุของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมมานานนับปี มีทั้งอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก

โรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้ขยายกิจการมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยให้ทันสมัยจนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีโกดังที่สามารถเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้มากกว่า 30,000 ตัน และเก็บสินค้าสำเร็จรูปได้มากว่า 50,000 ตัน บนขนาดพื้นที่ 7,200 ตรารางเมตร

  • สอบถามราคาส่งปุ๋ยจากโรงงานได้ที่ บริษัทศักดิ์สยาม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ตั้ง 17/2 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • โทร 02-9219221 , 02-921-9227 , 02-9219517
  • อีเมล์ info@saksiamthai.com
  • เว็บไซต์ www.saksiamthai.com

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตสินค้าการเกษตร

เพิ่มโรงงานของคุณ