เปิดโรงงานที่อีสาน

เปิดโรงงานที่อีสาน

เปิดโรงงานที่อีสาน

เปิดโรงงานที่อีสาน

หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหามหาภัยพิบัติอุทกภัย ในปี 2554 แล้วมวลน้ำปริมาณมหาศาลก็ได้กลืนกินนิคมอุสาหกรรมต่างๆทั้งแถบภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล จนหลายร้อยหลายพันโรงงานต้องหยุดการผลิตไปนานหลายเดือน แถมเครื่องจักรก็ยังมาโดนน้ำท่วมเสียหายอีก

และปัญหาน้ำท่วมแบบนี้เป็นไปได้สูงที่จะเกิดซ้ำอีกหากไม่มีการแก้ปัญหาให้ถูกจุด และก็ดูเหมือนจะยากแก่การเยียวยาเหมือนกันเพราะมนุษย์ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาโลกร้อน ทั้งปัญหาผืนป่าเหลือน้อย ทั้งปัญหาคูคลองตื้นเขิน ทั้งปัญหาแผ่นดินกรุงเทพทรุดตัว ทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุน

ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการจากหลายๆที่ สนใจจะไปเปิดโรงงานที่อีสานเพราะที่ดินยังมีราคาไม่แพงมากนัก และอยู่เหนือเขตที่น้ำจะท่วมได้ แถมค่าแรงยังไม่แพง แต่หากจะไปเปิดโรงงานที่อีสานควรมองหาจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก เพื่อให้สะดวกในการจัดส่ง และการจัดหาวัตถุดิบ

·  · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ข่าวและบทความเกี่ยวกับโรงงาน

เพิ่มโรงงานของคุณ