เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเหล็กธรรมดากับเหล็กกล้า

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเหล็กธรรมดากับเหล็กกล้า

เหล็ก

  • เหล็กกล้า คือการนำเหล็กธรรมดาๆ มาผ่านกระบวนการที่ทำให้เหล็กมีความบริสุทธุิ์มากขึ้น(ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์) โดยจะมีธาตุคาร์บอนอยู่ในเนื้อเหล็กไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ และแร่ธาตุอื่นๆอีกนิดหน่อย
  • เหล็กกล้า ชื่อของมันบอกแบบนี้อยู่แล้ว นั่นคือมันจะมีความคงทนมากกว่าเหล็กธรรมดาครับ
  • เหล็กกล้ามีความยืดหยุ่นมากกว่าเหล็กธรรมดา ทำให้สามารถนำไปไปดัดเป็นรูปร่างได้กว่า และหลากหลายกว่า
  • เหล็กกล้ามีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กธรรมดา แต่เหล็กธรรมดาจะแข็ง(เปราะ)กว่าเหล็กกล้า
  • เหล็กกล้าจะมีเกรดมากกว่ามากกว่าเหล็กธรรมดา ทำให้สามารถนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับคุณภาพได้หลากหลายกว่าเหล็กธรรมดา
  • เหล็กกล้ามีราคาแพงกว่าเหล็กธรรมดา

อ้างอิงเนื้อหาจาก www.pichitmetal.com/?p=143

Incoming search terms:

  • บริษัท ผลิต น้ำ ดื่ม

·  · No Comments
Tags:  · Posted in: ข่าวและบทความเกี่ยวกับโรงงาน

เพิ่มโรงงานของคุณ