สาเหตุการผุกร่อนของโลหะและการป้องกันโลหะ

สาเหตุการผุกร่อนของโลหะและการป้องกันโลหะ

ป้องกันโลหะ

การผุกร่อนของโลหะ คือ การที่โลหะทำปฎิกิริยากับสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆโลหะและทำให้โลหะนั้นเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารประกอบดรอกไซด์

เราอาจจะเคยบอกวิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะแบบคร่าวๆไปแล้ววันนี้เราจะมาบอกเพิ่มเติมครับ วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะมีดังนี้

1. เคลือบ หรือเชื่อม หรือพันด้วยโลหะที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า

2. ทาผิวหน้าของโลหะด้วยสี หรือเอาน้ำมันหรือเคลือบด้วยพลาสติก หรือให้ทาด้วยสารป้องกันการสึกกร่อนชนิดต่างๆที่มีวางจำหน่าย

3. ให้ชุบ หรือเครือบผิวหน้าของโลหะที่ต้องการป้องกันการผุกร่อนด้วยโลหะอื่นโลหะที่นิยมนำมาฝช้เครือบกันมากคืน โลหะที่เกิดจากสารประกอบออกไซด์แล้วสารประกอบออกไซด์นี้มันสามารถเครือบผิวหน้าของโลหะไว้ไม่ให้ผุกกร่อนลุกลามต่อไป

4. ทำเป็นโลหะผสม โดยให้นำโลหะตั้งแต่ชนิดขึ้นไปมาหลอมรวมกัน มันจะทำให้ทนต่อการผุกร่อน

5. วิธีการรมดำคือ เป็นการป้องกันการผุกร่อน และเพิ่มความสวยงาม เป็นการทำให้โลหะเปลี่ยนเป็นออกไซด์ของโลหะนั้น มันจะมีลักษณะเป็นฟิมล์ดำเกาะติดของชิ้นโลหะ

6. วิธีอะโนไดซ์ คือ การใช้กระแสไฟฟ้าทำให้ผิวหน้าของโลหะกลายเป็นโลหะออกไซด์ ซึ่งใช้กับโลหะที่มีคุณสมบัติพิเคษ คือ เมื่อทำปฎิกิริยากับออกซิเจน เกิดเป็นออกไซด์ของโลหะเเล้วออกไซด์ของโลหะนั้นจะเครือบผิวของโลหะมันจะไม่เกิดการผุกร่อน โดยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ามีหลักการชุบดังนี้

  • เตรียมโลหะที่จะใช้ในการชุบต้องเป็นขั้วแอโนดหรือเป็นขั้วบวก
  • ของที่ต้องการชุบต้องเป็นขั้วแอโนดหรือขั้วลบ
  • สารละลายอิเล็กโทรไลต์มันจะต้องมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะะที่จะใช้ชุบ หรือเป็นไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เป็นแอโนดหรือขั้วบวก
  • การชุบโลหะมันจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง เพราะต้องการให้อิเล็กตรอนไหลไปทางเดียวตลอดเวลา

7. วิธีแคโทดิก เพราะการผุกร่อนของโลหะ คือการที่โลหะเสียอิเล็กตรอนจึงเปรียบได้กับขั้วแอโนดดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้โลหะเกิดความผุกร่อนเราควรทำให้โลหะมีสภาวะเป็นขั้วแคโทคหรือคล้ายแคโทค

การป้องกันการผุกร่อนของโลหะมีหลายวิธีเลยลองเลือกเอาไปใช้ดูกันนะครับ

 

ที่มาภาพ http://www.promma.ac.th/main/chemistry/web_electrochemistry/new_page_26.htm

·  · No Comments
Posted in: ข่าวและบทความเกี่ยวกับโรงงาน

เพิ่มโรงงานของคุณ