รับผลิต ” กระดาษโน้ตแบบมีกาว ” พร้อมพิมพ์ 4 สี และไดคัทตามรูปแบบที่ต้องการ

กระดาษโน้ตแบบมีกาว
รับผลิตกระดาษโน้ต “แบบมีกาวในตัว / Sticky Note
พิมพ์ได้ถึง 4 สี โดยใช้รูปแบบของท่านเอง
• ไดคัทตามรูปแบบเฉพาะ
• นำไปประกอบเข้าเล่ม เข้าปก กับงานอื่นๆได้ เช่น ปฏิทิน, สมุดโน้ต, สมุดนัดหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
• มีขนาดให้เลือกถึง 11 ขนาด ดังนี้
ขนาด 1.1″x 3″
ขนาด 2.2″x 2″
ขนาด 3.2″x 3″
ขนาด 4.2″x 4″
ขนาด 5.2″x 6″
ขนาด 6.2.75″x 3″
ขนาด 7.3″x 2″
ขนาด 8.4″x 2″
ขนาด 9.4″x 3″
ขนาด 10.4″x 4″
ขนาด 11.4″x 6″
• จำนวนกระดาษ (แผ่นต่อก้อน) 25, 50,100
• แบบ กระดาษ มีให้เลือกถึง 5 สี คือ สีขาว, สีชมพู, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า
• แบบ Neon Strip มีให้เลือกถึง 5 สี คือ สีส้ม, สีชมพู, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า
รับผลิตกระดาษโน้ต

ติดต่อ คุณปณิชา

โทร. 662 556 0564-7 แฟกซ์ 662 556 0563

E-mail address: panicha_p@graphicmindcorp.com

www.graphicmindcorp.com

·  · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เพิ่มโรงงานของคุณ