รับดำิเนินการพิธีการทางศุลกากร

บริษัทเราดำเนินการเกี่ยวกพิธีการทางศุลกากร เป็นตัวแทนออกของได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร โดยผู้ชำนาญการและได้รับการรับรองทางด้านโลจิสติกส์จากกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการ
– บริการเคลียร์สินค้าทางแอร์ ทางเรือ และไปรณีย์
– บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ขาเข้า ขาออก
– บริการจองสายเรือ สายการบิน
– บริการเอกสารและสินค้าเร่งด่วน โดย Fedex,DHL,UPS,TNT ในราคาพิเศษ
– บริการปรึกษาทางด้านอัตราภาษีศุลกากร
– บริการปรึกษาทางด้านลดหย่อนภาษี
– บริการปรึกษาสิทธิ์ประโยชน์ ที่ผู้นำเข้าส่งออกพึงจะได้รับ
– บริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการทางศุลกากร สำหรับผู้นำเข้าส่งออกรายใหม่
– บริการยื่นขออนุญาตนำเข้า ส่งออก
สินค้าทางเกษตร กรมวิชาการเกษตร
– บริการลงทะเบียนผู้ส่งออก กระทรวงพาณิชย์
– บริการให้เช่าตู้คอนเทรนเนอร์ 20′ 40′

อีเมล์ : gatewayexponent@hotmail.com

·  · No Comments
Tags: , , , , , , , , ,  · Posted in: บริการรับขนส่งสินค้า

เพิ่มโรงงานของคุณ