ทำไมต้องนำเหล็กมารีไซเคิล

ทำไมต้องนำเหล็กมารีไซเคิล

เหล็กเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตก็คือใช้ทำศาตราวุธต่างๆ เช่น ดาบ มีด หอก เป็นต้น ส่วนในปัจจุบันก็ใช้เป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน อาคาร บ้าน เป็นต้น ซื่งการนำเหล็กไปใช้งานนั้นมีมากมายจนไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด

และเมื่อมีการนำใช้งานตั้งแต่อดีต ทำให้แร่เหล็กถูกขุดขึ้นมาใช้ในปริมาณมหาศาล ดังนั้นการนำเหล็กเก่ามาใช้ใหม่ด้วยการหลอมเหลวใหม่ ก็จะช่วยเป็นการลดปริมาณการใช้แร่เหล็กในแหล่งธรรมชาติลดลง ทำให้ไม่ต้องขุดแร่เหล็กออกมาใช้มากจนเกินไป(ซื่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนแร่เหล็กในอนาคต) และการรีไซเคิลเหล็กจะช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าอีกด้วย

และการรีไซเคิลนั้นไม่จำเป็นต้องเอาเหล็กมาหลอมละลายใหม่อย่างเดียวนะครับ เพราะเหล็กบางชิ้น บางชนิด เมื่อมีหลายๆชิ้นนำมาประกอบกันก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่นทำเป็นหุ่นยนต์ ฮีโร่ไว้ตั้งโชว์ , ทำเป็นอะไหล่ในเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น
เหล็ก

การเก็บรวบรวมโลหะขั้นตอนแรกๆของการรีไซเคิลโลหะ

·  · No Comments
Tags:  · Posted in: ข่าวและบทความเกี่ยวกับโรงงาน

เพิ่มโรงงานของคุณ