Archive for the ‘โรงงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์’ Category

โรงงานผู้ผลิตสติกเกอร์ โบว์ชัวร์ แคตตาล็อก กล่องoffset หนังสือคู่มือ

B.N.S Incorporation Co., Ltd. เป็นโรงงานู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น สติกเกอร์ , Label , แคตตาล็อก , กล่องoffset , หนังสือคู่มือ เป็นต้น สามารถเลือกลักษณะของสินค้าได้หลาย เช่น สติกเกอร์ ขาวเงา , สติกเกอร์ขาวด้าน , สติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน , สติกเกอร์ไดเรคท์ เทอร์เมอล์ เป็นต้น โดยโปรแกรมที่ทางโรงงานใช้ในการจัดทำอาร์ตเวิร์ก คือ โปรแกรมจำพวกกราฟฟิก เช่น IIIustration เป็นต้น สามารถออกแบบสินค้าและสามารถผลิตสินค้าออกมาตามแบบที่ท่านลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทเน้นนโยบายในแบบวันสต็อปเซอร์วิส คือเริ่มตั้งแต่ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหา ออกแบบต้นฉบับ ผลิตสิ่งพิมพ์ ตลอดถึงการจัดส่งกระจายสินค้า ทางโรงงานเป็นผู้นำในการให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตัลออฟเซ็ท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการพิมพ์ที่สามารถแก้ข้อจำกัดของการพิมพ์ออฟเซ็ท ท่านสามารถพิมพ์ภาพสีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับออฟเซ็ทเพียงจำนวนน้อยในราคาที่ถูกกว่ามาก ทั้งยังพิมพ์งานด่วนรอรับได้ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกแผ่นอีกด้วย และสำหรับงานพิมพ์สีเดียวจำนวนน้อยๆ เช่น ใบกฐิน ผ้าป่า รายงานการประชุม เป็นต้น ทางบริษัทสามารถให้บริการพิมพ์สำเนาดิจิตัล ที่สามารถสั่งพิมพ์โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพสูงเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดใหญ่ […]

September 5, 2010 · www.bnsgroups.com · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: โรงงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์