New Update!!
Home » โรงงานผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม » โรงงานผลิตหมวก » โรงงานผลิตหมวก รับผลิตหมวกผ้า หมวกแฟชั่น คุณภาพสูงทุกประเภท

โรงงานผลิตหมวก รับผลิตหมวกผ้า หมวกแฟชั่น คุณภาพสูงทุกประเภท

โรงงานผลิตหมวก บริษัท ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด ROCKY GARMENT CO., LTD.

เป็นผู้ผลิตหมวกผ้า หมวกแฟชั่น หมวกสั่งทำที่ทำจากผ้า COTTON และ ใยสังเคราะห์ทุกประเภท

สินค้าคือบริษัทมีความชำนาญคือ หมวกแก๊ป หมวกปีกรอบ หมวกกอล์ฟ และการทำหมวกผ้าอีกมากมาย

โรงงานตั้งอยู่ที่

63/4-6 ซอยเจริญนคร 53  ถนนเจริญนคร

แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600

เว็บไซต์ www.rockygarment.com

โทร 02-4386305  และ 02-862-4891

About Rosa

Comments are closed.

Scroll To Top