โรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์

บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ , อุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา , อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ , อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซื่งสามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์

โรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์

บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด ได้เปิดกิจการเกี่ยวกับการผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมายว่าทางโรงงานจะผลิตฟองน้ำที่ดี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยทางโรงงานได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัยมาใช้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า ซื่งทางโรงงานสามารถผลิตฟองน้ำไดตั้งแต่ฟองน้ำที่มีความหนาแน่นน้อยไปจนถึงความหนาแน่นมาก และนอกจากนี้ยังสามารถผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ให้มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วย เช่น ฟองน้ำไม่ลามไฟสำหรับเฟอร์นิเจอร์ , ฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น โดยสินค้าหลักๆที่ทางโรงงานผลิตมีดังนี้

 • 1.ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ สำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน
 • 2.ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ สำหรับการลามิเนท
 • 3.ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • 4.ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

นอกจากนี้แล้วทางโรงงานยังมีฝ่ายจัดส่งสินค้าของบริษัท เพื่อที่จะส่งสินค้าถึงท่านให้เร็วที่สุดและเพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดการจัดส่ง

 • สอบถามฟองน้ำวิทยาสาตร์ราคาโรงงาน ได้ที่ บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด
 • ที่ตั้ง 24/5 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • โทร 02-4158080 แฟกซ์ 02-4155284
 • อีเมล์ sales@easternfoam.com
 • เว็บไซต์ www.easternfoam.com

Incoming search terms:

 • โรงงานฟองน้ํา
 • การผลิตฟองน้ํ
 • ความหนาแน่นของฟองน้ำวิทยาศาสตร์
 • รับผลิต ฟองน้ำ ราคาโรงงาน

·  · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: โรงงานผลิตโฟม พลาสติก

เพิ่มโรงงานของคุณ